Крепежи България

Варна 9003,ЗПЗ, Терснаб
varna@fastenersbg.com
  • Начало
  • Контакти
  • Карта на сайта
English Български

Новини

Новини

3.СЪОБЩЕНИЕ-Успешно приключи изпълнението на дейностите по Проект BG051PO001-2.3.02-0081-C0001 „Безопасен труд – здраве и устойчивост”

4.ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ BG16RFOP002-2.001-0260-C01/23.12.2015„

Доставка на машини за производството на крепежни елементи. Изтеглете като натиснете "Изтегли"

5.Одобрен проект BG16RFOP002-2.001-0260-C01/23.12.2015 финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

6.Публична покана за избор на доставчик на автоматизирана линия за производство на болтове

Публична покана за избор на доставчик на автоматизирана линия за производство на болтове. Може да...