Крепежи България

Варна 9003,ЗПЗ, Терснаб
varna@fastenersbg.com
  • Начало
  • Контакти
  • Карта на сайта
English Български

Новини

Новини

7.Съобщение за избор на доставчик по проект BG16RFOP002-2.001-0260-C01/23.12.2015 финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

8.Крепежи България Трейдинг" ООД организира встъпителна пресконференция, във връзка стартиране изпълнението на дейностите , по проект за "Разширяване на производствения капацитет на "Крепежи България Трейдинг" ООД

9.Крепежи България Трейдинг" ООД ще проведе информационен ден във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-2.001-0260-C01/23.12.2015

НАЛИЧЕН ГОРЕЩОКОВАН КРЕПЕЖ

Наличност на горещо кован крепеж