Крепежи България

Варна 9003,ЗПЗ, Терснаб
varna@fastenersbg.com
  • Начало
  • Контакти
  • Карта на сайта
English Български

Новини

Новини

1.Пресконференция-„Безопасен труд – здраве и устойчивост” в Крепежи България Трейдинг

Пресконференция по повод начало на изпълнение на проект „Безопасен труд – здраве и устойчивост” в...

2.СЪОБЩЕНИЕ-ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.02-0081-C0001 „Безопасен труд – здраве и устойчивост”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

3.СЪОБЩЕНИЕ-Успешно приключи изпълнението на дейностите по Проект BG051PO001-2.3.02-0081-C0001 „Безопасен труд – здраве и устойчивост”

4.ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ BG16RFOP002-2.001-0260-C01/23.12.2015„

Доставка на машини за производството на крепежни елементи. Изтеглете като натиснете "Изтегли"