Крепежи България

Варна 9003,ЗПЗ, Терснаб
varna@fastenersbg.com
  • Начало
  • Контакти
  • Карта на сайта
English Български

Новини

Новини

Публична покана за избор на доставчик на автоматизирана линия за производство на болтове

Публична покана за избор на доставчик на автоматизирана линия за производство на болтове. Може да...

СЪОБЩЕНИЕ-Успешно приключи изпълнението на дейностите по Проект BG051PO001-2.3.02-0081-C0001 „Безопасен труд – здраве и устойчивост”

СЪОБЩЕНИЕ-ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.02-0081-C0001 „Безопасен труд – здраве и устойчивост”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Доставка на машини за производството на крепежни елементи. Изтеглете като натиснете "Изтегли"