Крепежи България

Варна 9003,ЗПЗ, Терснаб
varna@fastenersbg.com
  • Начало
  • Контакти
  • Карта на сайта
English Български

Новини

Новини

1.Пресконференция-„Безопасен труд – здраве и устойчивост” в Крепежи България Трейдинг

Пресконференция по повод начало на изпълнение на проект „Безопасен труд – здраве и устойчивост” в...

10.Крепежи България Трейдинг разшири производствения си капацитет

11.На 20 юни 2017 г., "Крепежи България Трейдинг" ООД организира заключителна пресконференция, във връзка с изпълнението на дейностите по проект за "Разширяване на производствения капацитет на Крепежи България Трейдинг ООД"

2.СЪОБЩЕНИЕ-ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.02-0081-C0001 „Безопасен труд – здраве и устойчивост”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз